Czym jest wolnomularstwo (masoneria)?

symbole masońskieWolnomularstwo, zwane także masonerią to termin szeroki i wewnętrznie zróżnicowany. Wbrew pozorom, odpowiedź na pytanie "czym jest wolnomularstwo" wcale nie jest prosta. Co więcej, w różnych częściach świata i w różnych momentach historii zapatrywano się inaczej na wiele istotnych aspektów masonerii. Oznacza to, że istnieje bardzo wiele bardzo różnych definicji wolnomularstwa.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wolnomularstwo jest dobrowolnym, głęboko humanistycznym ruchem filozoficzno-społecznym stawiającym sobie za cel poprawę losu Ludzkości - głównie poprzez samodoskonalenie jego członków (wolnomularzy). W swoich tradycjach, wolnomularstwo posługuje się zestawem wieloznacznych symboli, przekazywanych od pokoleń przez kolejnych Mistrzów. Symbole te w znakomitej większości nawiązują do historii masonerii jako cechu kamieniarskiego - stąd obecność cyrkli, węgielnic, pionów i poziomic.

Wolnomularstwo jest jednocześnie ruchem inicjacyjnym, odwołującym się do niezwykle starych tradycji (sięgających czasów średniowiecznych). Jedna z głównych teorii zakłada, że w czasach średniowiecznych, ówcześni kamieniarze (ang. stonemasons) zrzeszali się w gildiach, w których wspólnie zgłębiali tajniki matematyki, sztuki i architektury. To właśnie dlatego masoni podczas prac Loży noszą specyficzne stroje, pełne symboli i alegorii.

przekazywanie fartucha masońskiegoWspółcześnie Wolnomularze spotykają się w grupach, zwanych lożami. Słowo to także wywodzi się z języka angielskiego, w którym terminem lodge nazywano prowizoryczny warsztat kamieniarski znajdujący się poza siedzibą gildii. Loża skupia zazwyczaj kilka lub kilkanaście osób i cieszy się autonomią. Spotkania (nazywane pracami Loży) odbywają się zwykle raz lub dwa razy w miesiącu.

W wymiarze bardziej osobistym, Wolnomularstwo jest często określane przez samych masonów jako:

Powyższe spostrzeżenia nie wyczerpują oczywiście tematu. W pewnym sensie, w myśl popularnej anegdoty: "wolnomularstwo jest jak poziomka". Można ją zobaczyć na zdjęciu, można zachwycić się obrazem malarza, można przeczytać o niej książki, można znaleźć w Internecie jej pełen opis naukowy... ale nikt, kto sam jej nie spróbował i nie poczuł na języku jej smaku nie może powiedzieć, że ją poznał...

Czym wolnomularstwo NIE JEST?

Na temat wolnomularstwa krąży bardzo wiele mitów i teorii spiskowych. Ich źródłem jest zazwyczaj niepohamowana ludzka chęć zbudowania "czarnej legendy". Dlaczego dotyka to naszego ruchu? Odpowiedź jest stosunkowo prosta: masoni, z ich umiłowaniem tajemnicy, posługiwania się językiem symbolicznym, z pielęgnowaniem prastarych tradycji stają się idealnym tematem do plotek.

Spróbujmy więc odpowiedzieć, czym masoneria nie jest: