Wystąpienia wolnomularskie z lóż polskich

Loża jest miejscem spojonej, intelektualnej dyskusji o różnorodnym charakterze - m.in. społecznym, filozoficznym, historycznym czy symbolicznym. Punktem wyjścia do takiej dyskusji jest często przygotowane przez Brata czy Siostrę wystąpienie, nazywane zwyczajowo deską. Warto jednak podkreślić, że żadna z desek nie jest w założeniu pracą naukową, która ma przedstawiać określoną Prawdę Obiektywną. Loża nie jest instytutem akademickim. Deska to raczej bardzo indywidualne, subiektywne i autorskie spojrzenie na daną kwestię. Rolą takiego wystąpienia nie jest więc wyłożenie ex cathedra pewnej nauki, ale raczej zapis własnych przemyśleń i zaproszenie do stawiania własnych pytań i udzielania własnych odpowiedzi przez grono słuchające.

Na tej stronie znajdziecie Państwo deski pochodzące różnych Lóż Wolnomularskich w Polsce. Jeśli interesują Państwa zagadnienia poruszane w Loży Gwiazda Morza, to zapraszamy na podstronę deski Loży Gwiazda Morza.

Deski wolnomularskie