Aplikacja do Loży Gwiazda Morza - wymagane dokumenty

Aby aplikacja została rozpatrzona, muszą zostać przygotowane dwa dokumenty:

Elektroniczne wersje dokumentów prosimy przesłać na adres: kandydaci@loza-gwiazdamorza.pl

Życiorys kandydata

Forma tego dokumentu jest dowolna, ale mile widziana jest zwięzła forma typowego CV. Interesuje nas wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania i dotychczasowe miejsca pracy/nauki. Wymagane jest podanie danych kontaktowych (email i telefon).

Opis naszej osoby i motywacji

Forma tego dokumentu jest dowolna - może być to po prostu zwykła wypowiedź na piśmie. Powinna ona zawierać informacje o zainteresowaniach kandydata, wartościach, którymi się kieruje w życiu oraz o powodach, dla których chciałby ubiegać się o przyjęcie w szeregi wolnomularstwa. Chcemy także wiedzieć, jakie są oczekiwania kandydata w stosunku do wolnomularstwa, jak wyobraża sobie on swoją rolę jako przyszłego masona. Mile widziane jest krótkie przedstawienie swojego stanu wiedzy o wolnomularstwie, najlepiej z zaznaczeniem źródeł, skąd kandydat ją czerpał.

Podsumowanie

Przysyłając swoją aplikację trzeba być świadomym, że przyjęcie do Organizacji nie wiąże się z żadnymi zaszczytami, przywilejami, dostępem do władzy, pieniędzy lub luksusów. Wiąże się natomiast z obowiązkami, kosztami, własną pracą i rzeczywistym zaangażowaniem (a nie: biernym uczestnictwem). Rozpoczynając drogę ku wolnomularstwu, trzeba też być świadomym konieczności cierpliwego przetrwania okresu przygotowawczego, który może być naprawdę długi.

Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. Decyzja Kandydata o aplikowaniu do wolnomularstwa jest przez nas traktowana bardzo poważnie. Powinna być więc podjęta po dokładnym przemyśleniu, a nie w wyniku ciekawości, impulsu czy chwilowej fascynacji.