Wymagania stawiane Kandydatom

alegoria MądrościOsoba starająca się o zaproszenie do Zakonu powinna:

Chcemy w tym miejscu jasno podkreślić, że spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla przyjęcia w szeregi Bractwa.

Co trzeba zrobić, aby stać się masonem?

mistrz masoński w stroju wolnomularskimJeśli spełniamy przytoczone powyżej warunki, pozostaje nam uzyskać zaproszenie do Loży (wolnomularstwo jest ruchem opierającym się na zasadzie konieczności posiadania członków wprowadzających). Można to osiągnąć dwiema drogami:

Pierwsza z tych form jest dość oczywista. Jej szczegóły przedstawiane są Kandydatowi podczas indywidualnej, dyskretnej rozmowy przez osobę, która decyduje się być Wolnomularzem Wprowadzającym. Druga metoda jest opisana na stronie Procedura Aplikacji do loży wolnomularskiej Gwiazda Morza.