Literatura dotycząca wolnomularstwa

O wolnomularstwie napisano wiele książek. Wśród nich znaleźć można cały przekrój jakościowy. Są książki naukowe, które rzetelnie i ze znawstwem odnoszą się tematu. Są opracowania popularne, zarówno dobre, jak i te, które są przede wszystkim pisane z myślą o sensacji. Są także druki propagandowe - przede wszystkim kolportowane przez środowiska wrogie wolnomularstwu. Poniżej prezentujemy Państwu krótką listę pozycji, o których warto wiedzieć.

Opracowania naukowe i popularnonaukowe

Bibliografia wolnomularstwa. Książka. Karol Wojciechowski. Ryt francuski.Ryt francuski. Od Alchemii do Racjonalizmu.
autor: Karol Wojciechowski
Unikalne w polskiej literaturze dzieło, kompletne i bogato udokumentowane źródłowo wprowadzenie do historii Rytu Francuskiego.

UWAGA: Dzięki zezwoleniu Autora tekst dostępny jest do bezpłatnego ściągnięcia: Ryt Francuski - od Alchemii do Racjonalizmu.

Bibliografia wolnomularstwa. Książka. Karol Wojciechowski, Bitwa o Sztukę Królewską.Bitwa o Sztukę Królewską
autor: Karol Wojciechowski
Pozycja o charakterze naukowym, napisana przez polskiego badacza masonerii. Dotyka problematyki zagadnienia podziału wolnomularstwa na anglosaskie i romańskie. Pomaga zrozumieć instniejący do dziś podział pomiędzy nurtami tradycjonalistycznymi i liberalnymi.

Bibliografia wolnomularstwa. Książka. Tadeusz Cegielskie, Księga Konstytucji roku 1723.Księga Konstytucji roku 1723
autor: Tadeusz Cegielski
Jeden z najwybitniejszych polskichch autorytetów w dziedzinie wolnomularstwa, prof. Tadeusz Cegielski przybliża nam początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii i opisuje przyczyny i okoliczności powstania konstytucji wolnomularskiej pióra Jamesa Andersona. Pozycja o charakterze naukowym.

Bibliografia wolnomularstwa. Książka. McNulty, Wolnomularstwo i jego symbole.Wolnomularstwo. Sekrety i symbole masonów, ich i znaczenie
autor: Kirk W. MacNulty
Niezwykle ciekawa pozycja omawiająca początki wolnomularstwa, jego historię i filozofię rytuałów towarzyszących stopniom wtajemniczenia. MacNulty intresująco opisuje związki między masonerią a społeczeństwem, mówi o zagadkach i tajemnicach wolnomularzy, wreszcie prezentuje najbardziej zasłużone dla tej organizacji postacie "braci w fartuszkach". Zwracają uwagę bogate ilustracje.

Bibliografia wolnomularstwa. Książka. David Stevenson, Origins of Freemasonry.The Origins of Freemasonry
autor: David Stevenson
Jedna z najciekawszych książek o historii wczesnego wolnomularstwa, pióra znanego historyka, Davida Stevensona. Absolutne "a must" dla każdego zainteresowanego piśmiennictwem wolnomularskim. Sam autor podkreśla, że wolnomularzem nie jest i nie zamierza nim być.

Bibliografia wolnomularstwa. Książka. Norbert Wójtowicz, Masoneria - słownik.Masoneria. Słownik.
autor: Norbert Wójtowicz
Mały (choć tylko w nazwie) leksykon terminów wolnomularskich, zebrany przez znanego masonologa polskiego, dr Wójtowicza. Przydatna pozycja w podróżach po literaturze wolnomularskiej, jedyna w języku polskim. Godne polecenia zwłaszcza dla osób słabo orientujących się w terminologii wolnomularskiej. Zwraca uwagę wygodny, kieszonkowy format wydawniczy - rzecz do zabrania nawet do pociągu w długą trasę.

Teksty wolnomularskie

Bibliografia wolnomularstwa. Książka. Andrzej Nowicki. Filozofia wolnomularstwa.Filozofia masonerii u progu siódmego tysiąclecia
autor: Andrzej Nowicki
Unikatowe dzieło w języku polskim. Jego autor, wolnomularz (wieloletni Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski), filozof i publicysta przybliża nam sylwetki polskich wolnomularzy i stawia ciekawe pytanie: czy w wolnomularstwie, a więc ruchu o programowej adogmatyczności, można mówić o ustalonym zestawie poglądów, które składają się na system filozoficzny.

Bibliografia wolnomularstwa. Książka. Albert Pike, Morals and Dogma.Morals and Dogma
autor: Albert Pike
Pełen opis wszystkich stopni Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, podany przez jego wielkiego reformatora. Wbrew tytułowi, księga nie zawiera dogmatów - sam autor podkreśla, że jego system interpretacji jest jedynie propozycją i nie powinien być traktowany jako księga Prawd Objawionych.

Teksty związane z wolnomularstwem (lub tematami pokrewnymi) w sposób pośredni

Bibliografia wolnomularstwa. Książka. Rafał Prinke. Zwodniczy ogród alchemii.Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku
autor: Rafał T. Prinke
Podróż po historiografii alchemicznej. Rozpoczyna się od poznania nauk alchemicznych rozwijających się w starożyności – greckiej i egipskiej, ale także chińskiej czy indyjskiej. Później autor opisujeśredniowiecze, renesans i najbardziej chyba niezwykły i płodny dla alchemicznej literatury czas baroku. Oświecenie jest czasem podsumowań, ale przede wszystkim początkiem końca alchemii jako takiej. Jej miejsce trwale zajęła bowiem chemia, oparta na innych podstawach, choć ściśle z alchemią związana.