Alfons Mucha (1860 - 1939)

Wielki Wolnomularz, który nigdy nie przestał myśleć o zwykłych ludziach. Grafik i malarz. Strażnik Wiary Przyrodzonej Słowian.

masoni: Alfons Mucha

Jego ojczysty kraj to Czechy. Urodził się w XIX wieku, latem. Podobno zanim jeszcze zaczął chodzić, już rysował. Pogłoska głosi, że jego matka przywiązywała mu do szyi ołówek, aby mógł swobodnie tworzyć swoje małe dzieła. Już w gimnazjum rozpoczął pracę jako pisarz sądowy, ale teatr i plakaty były ważniejsze. Akademia Praska nie chciała go przyjąć, więc wyjechał do Wiednia. Akademię Sztuk Pięknych ukończył w Monachium, w Paryżu zaś – Akademię Julien. W stolicy Francji zafascynował się prowokacyjnym i niezrozumiałym dla wielu impresjonizmem. Spotkał tam artystów, którzy - tak jak on - szukali swego miejsca w świecie sztuki i starali się określić własną wizję artystyczną.

Alfons Mucha - plakat do sztuki GismondaW pewien sposób dookreśliła go Sara Bernhardt, która tonem nieznoszącym sprzeciwu zamówiła u niego plakat teatralny do sztuki Gismonda, dzięki czemu Mucha stał się rozpoznawalny jako twórca… secesji.

Rozpoczął się czas artystycznej prosperity. Alfons Mucha realizował liczne intratne zamówienia, odbywał podróże, prezentował swoje dzieła na wystawach... i nieustanni tworzył! Nie tylko freski czy plakaty, ale też biżuterię. Wielką inspiracją była dla niego interpretacja symboli i odkrywanie ich wieloznaczności. Poszukiwał harmonii, zgodności, równowagi, wyciszenia i odzwierciedlał te poszukiwania w swoich dziełach.

Alfons Mucha - Apoteoza historii Słowian

Dążąc do samopoznania, był ciekaw wszystkiego, co go otacza. Już w roku 1898 dołączył do paryskiej loży masońskiej, a po powrocie do Pragi pomógł założyć pierwszą czeskojęzyczną Komensky Lodge, czym zasłużył sobie na miano ojca masonerii czechosłowackiej. Do masonerii przyciągał Muchę spirytualizm związany z dążeniem do poznania Prawdy ukrytej poza widzialnym światem. Poprzez duchową podróż doszedł do przekonania, że ​​trzy cnoty - Piękno, Prawda i Miłość - są "kamieniami węgielnymi" ludzkości i że rozpowszechnienie tego przesłania poprzez jego sztukę przyczyni się do poprawy życia każdego człowieka.

Projekt banknotów Koron czechosłowackich autorstwa Alfonsa MuchyKiedy w 1918 roku Republika Czechosłowacka została utworzona jako niepodległe państwo, talent Alfonsa Muchy odegrał kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej - artysta zaprojektował godło państwowe, nowe banknoty i znaczki pocztowe.

W swoich poszukiwaniach uznał, że sztukę trzeba uprawiać dla wszystkich ludzi. Wykreował styl Le Mucha, kierując swój warsztat w stronę plakatu, jako dzieła niedrogiego i powszechnie dostępnego.

Autoportret Alfonsa Muchy - Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Czechosłowacji, Praga (1930)W 1923 r. Alfons Mucha został Wielkim Mistrzem nowej Wielkiej Loży Czechosłowacji, a także Suwerennym Wielkim Komandorem Rady Najwyższej Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego Czechosłowacji. Zaprojektował nacechowane jego własnym stylem artystycznym fartuchy i klejnoty Wielkiej Loży. Wiele tworzył dla Wolnomularstwa, zaopatrując czechosłowackie loże w obrazy oraz szkice regaliów i symboli.

Jego ostatnim, nieukończonym dziełem, był tryptyk Wiek rozumu, Wiek mądrości oraz Wiek miłości. Jego natchnienie zgasiło wkroczenie wojsk III Rzeszy do Czechosłowacji, a psychikę zniszczyło gestapo. Zmarł w wieku 79 lat, załamany sytuacją ojczyzny i bez nadziei na lepszą przyszłość.

(c) Loża Wolnomularska Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej (www.wielkiwschodrp.pl)