Cezary Leżeński (1930-2006)

Patriota, naukowiec, dziennikarz, publicysta, pisarz, przyjaciel dzieci i młodzieży - wybitny Wolnomularz

masoni: Cezary Leżeński

Cezary Leżeński urodził się 6 stycznia 1930 r. w Poznaniu. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Leżeńskich herbu Nałęcz.

W okresie okupacji walczył w Szarych Szeregach i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Służył jako łącznik plutonu szturmowego Armii Krajowej w batalionie Zaremba–Piorun i został ranny w czasie walk. Za bohaterską postawę i czyny udział w walkach został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał stopień podpułkownika rezerwy Wojska Polskiego.

W 1952 r. ukończył filologię polską i dziennikarstwo w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1969-1981 był redaktorem naczelnym „Kuriera Polskiego”. Jako doktor nauk humanistycznych, publicysta, dziennikarz i autor ponad 30 książek (w tym dla dzieci i młodzieży) cieszył się ogromnym szacunkiem i uznaniem. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Był też Kawalerem Orderu Uśmiechu. W latach 1972-1982 i od 1993 aż do śmierci zasiadał w Kapitule Orderu Uśmiechu jako jej Kanclerz. To po jego wystąpieniu przed zgromadzeniem plenarnym ONZ w Nowym Jorku Order Uśmiechu został uznany za jedyne międzynarodowe dziecięce odznaczenie.

W latach 80-tych działał w opozycji demokratycznej. Wchodził w skład władz Stronnictwa Demokratycznego i był członkiem Prezydium Centralnego Komitetu, a następnie działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym.

W latach 90-tych założył miesięcznik “Poland Today” i jako jego redaktor naczelny, publikował to czasopismo w siedmiu językach, w 104 krajach.

Cezary Leżeński należał do grona Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Został Honorowym Obywatelem państwa Izrael i miasta Nowy Orlean w USA. Pełnił obowiązki prezesa Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych oraz wiceprezydenta Fundacji Młodej Polonii. Był także Wiceprezesem Stowarzyszenia Mazurka Dąbrowskiego, wiceprezydentem Rady Fundacji Młodej Polonii i redaktorem naczelnym “Rocznika Mazurka Dąbrowskiego”.

Cezary Leżeński był wolnomularzem 30 stopnia. W latach 1998–2006 pełnił funkcję prezydenta Polskiej Federacji Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego Le Droit Humain.

Zmarł 5 grudnia 2006 r. Pochowany został na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej. Wkrótce po śmierci Brata, przyjaciela i mentora, jedna z warszawskich Lóż Wielkiego Wschodu Polski wybrała go sobie za patrona.