George Washington (1732-1799)

Ojciec Założyciel Stanów Zjednoczonych Ameryki

masoni: George Washington

George Washington urodził się 22 lutego 1732 r. w Pope’s Creek, w brytyjskiej kolonii Virginia.

Już jako 20-latek został masonem, dołączając w październiku 1752 r. do grupy wpływowych Braci z Loży Fredericksburg nr 4. Do wolnomularstwa przyciągnęło go oddanie zasadom Oświecenia, racjonalności i braterstwa. Poza tym, po śmierci ojca, młody George musiał sam dźwigać brzemię utrzymania majątku, dbając o swoją własną drogę życiową. Inicjację wolnomularską uznał za rytuał przejścia w dojrzałość i wyraz obywatelskiej odpowiedzialności. Zawsze wyrażał się z wielkim szacunkiem o masonerii i mimo rzadkiego uczestnictwa w wolnomularskich spotkaniach, cieszył się dużym poważaniem wśród Braci, o czym świadczy fakt, że już po roku od inicjacji został Mistrzem Masonem.

W 1754 r. Washington awansował do stopnia pułkownika milicji kolonialnej i wyruszył na wojnę z Francuzami. Przejęcie przez wroga fortu w Ohio zmusiło go do powrotu w rodzinne strony, gdzie objął w milicji stanowisko dowódcy i na kilkanaście lat poświęcił się pracy plantatora tytoniu w posiadłości Mount Vernon.

W roku 1759 poślubił zamożną wdowę Marthę Dandridge Custis, przyjmując pod opiekę jej dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Przynależał do Kościoła episkopalnego, ale jego nikłe zaangażowanie w praktyki religijne ukazuje raczej wizerunek skrytego ateisty. Zgodnie z realiami epoki popierał niewolnictwo i jako Anglik uważał walkę o niepodległość kolonii za bunt ekstremistyczny. Tak było do chwili, gdy w 1774 r. władze angielskie zadecydowały o rozwiązaniu Rad Mieszkańców kolonii i nałożeniu na nie nowych podatków. Wtedy zmienił swoje poglądy i poparł ruch oporu z Massachusetts. Otrzymał funkcję delegata na Kongresy Kontynentalne, gdzie 15 czerwca 1775 r. mianowano go Naczelnym Dowódcą Armii Kontynentalnej.

4 lipca 1776 r. ogłoszona została Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych. George Washington dowodził walkami o Nowy Jork i pokonał Anglików w wielu bitwach. U jego boku walczył Tadeusz Kościuszko. W czerwcu 1778 r. wojska Washingtona odniosły zwycięstwo w bitwie pod Monmouth i 18 października 1781 r., dzięki wsparciu wojsk francuskich, Armia Kontynentalna zmusiła Anglików do kapitulacji. Narodziny nowego wolnego państwa stały się przesądzone, co nakładało na zwycięzców obowiązek sprawowania rządów w ekstremalnie trudnej sytuacji polityczno-gospodarczej. Wobec licznych buntów przeciw koniecznym, acz niepopularnym decyzjom nowych władz, niezbędne były radykalne działania w celu zaprowadzenia porządku. Cieszącemu się autorytetem Washingtonowi proponowano nawet majestat Króla Stanów Zjednoczonych, ale on sam uznał ten pomysł za „odrażający”.

Działania militarne przeciwko Anglii zakończyły się definitywnie w roku 1782 wkroczeniem generała Washingtona do Nowego Jorku i złożeniem przez niego dowództwa Armii Kontynentalnej. Od tamtej pory utrzymywał aktywną korespondencję z Braćmi z różnych lóż wolnomularskich.

W 1783 roku powstała Loża Alexandria nr 22. Pięć lat później, już jako współtwórca Konstytucji Stanów Zjednoczonych, George Washington został pierwszym Czcigodnym Mistrzem tej loży. Wolnomularstwo było dla niego bardzo ważne, o czym świadczy rola symboliki masońskiej podczas inauguracji prezydenckiej 30 kwietnia 1789 r., kiedy to złożył przysięgę na Biblię udostępnioną przez nowojorską lożę św. Jana nr 1. Robert Livingston, kanclerz Nowego Jorku i Wielki Mistrz Wielkiej Loży Nowego Jorku, osobiście przyjął tę przysięgę i stał się prekursorem do dziś kultywowanego zwyczaju udostępniania masońskiej Księgi Świętego Prawa w celu zaprzysiężenia prezydenta USA.

W 1791 r. prezydent Washington włączył do konstytucji tzw. Kartę praw, czym umocnił władzę federalną młodego państwa. W 1792 r. ponownie został wybrany na prezydenta. Za jego prezydentury gospodarka USA była stabilna, handel się rozwijał, a bezpieczeństwo federacji wzrosło.

18 września 1793 r. George Washington wmurował kamień węgielny pod budowę Kapitolu. Odbyło się to na terenie Federal City – terytorium pod wyłączną jurysdykcją władzy federalnej, które znamy dziś pod nazwą Waszyngton.

Po zakończeniu prezydentury Washington powrócił do posiadłości Mount Vernon, gdzie 14 grudnia 1799 r. zmarł wskutek ciężkiej choroby płuc.

W 1805 r., na cześć zmarłego prezydenta, Loża Alexandria nr 22 zmieniła nazwę na Loża Alexandria-Washington nr 22.

W 1910 r. wszystkie amerykańskie loże zdecydowały o budowie w Alexandrii nowej siedziby. Ta przypominająca grecki Partnenon budowla stała się od 1932 roku pomnikiem ku czci Ojca Założyciela USA i wspaniałym miejscem dla osób zainteresowanych historią wolnomularstwa.

Symbole wolnomularskie, zatwierdzone przez George’a Washingtona w projekcie Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych, można dostrzec na banknocie jednodolarowym, którego wzór wprowadził mason Franklin D. Roosevelt (Delta Świetlista i zwój głoszący nadejście "nowego świeckiego porządku").

Wolnomularstwo nadal odgrywa ważną rolę w polityce Stanów Zjednoczonych – co najmniej 15 prezydentów, pięciu sędziów Sądu Najwyższego i wielu członków Kongresu to masoni.